Nejmodernější metody

Pokud se bavíme o čištění kanalizací , nejde snad ani hovořit o nejmodernějších technikách, protože už dlouhá desetiletí je nejúčinnější metodou prostě metoda odstraňování usazenin, kalů a špíny z odpadových trubek stará dobrá metody tlakové vody. Pouze se mění zařízení, která se používají. Cisterny jsou dnes nejen cisternami, ale vlastně pojízdnými čističkami, tlak vody lze vyvinout větší, přizpůsobený daným podmínkám, používají se nejrůznější hlavice (koncovky) tlakových hadic, tak aby v daném případě bylo dosaženo optimálního účinku.

Kdo to provádí

Dříve byla tato činnost doménou podniků místního hospodářství, technických služeb, VaKů a podobně. Dnes se tím zabývají samozřejmě majitelé všech vodovodních a odpadových sítí. Ti nemají zpravidla možnosti vlastnit nejmodernější techniku, kterou by použili třeba jen občas. Proto jsou dnes specializované firmy, které na objednávku provádí všechny potřebné práce a zásahy denně.

Tags: Štítky: