Účetnictví

Zaměstnanec, který je svou firmou vyslán na služební cestu, má nárok na proplacení veškerých výdajů s onou cestou spojených. Může to být například jízdné, stravné, ubytování a další nezbytné vedlejší výdaje, mezi něž obvykle patří lístek na MHD, parkovné a podobně. Do účetnictví je následně nutné zanést veškeré výdaje, i ty sebemenší.

Účetnictví

Je zde rovněž jistý zvláštní nárok, který náleží zaměstnanci, jenž jede na služební cestu svým vlastním automobilem. Samozřejmě i v tomto případě zaměstnanci náleží veškeré výdaje na pohonné hmoty, kromě toho má zaměstnanec nárok na amortizaci svého vozu. I na toto vše myslí zákon o účetnictví a stanovuje jasné postupy.

Cestovní náhrady

Ceny pohonných hmot jsou stanoveny vyhláškou a jedná se vždy o jakousi průměrnou částku, amortizace se následně počítá podle zákonem stanoveného vzorečku. Aby bylo v účetnictví vše v pořádku, musí zaměstnanec předložit i technický průkaz svého vozidla.